Manažér bez kravaty – moderné metódy riadenia

Manažér bez kravaty – moderné metódy riadenia

Školiteľ
Dušan Straňák
Dátum
15/03/2023
Čas
09:00-12:30
Miesto
ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
Cena
189 EUR bez DPH
Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, či teamleadrom nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky, zbytočná e-mailová a telefonická komunikácia či porady. Ako z toho von?

Ukážeme vám, ako viesť svoj tím na ceste k dosahovaniu cieľov. Ako využiť moderné nástroje, ale nestať sa ich otrokom. Ako dosiahnuť ciele? Ako motivovať svoj tím? Prečo moji podriadení robia iba to, čo im poviem? Prečo neurobia nič navyše?

Čo vám workshop/tréning “Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí” prinesie?

 • posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
 • rozvinieme ich motivačné schopnosti
 • ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
 • manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
 • naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní
 • ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich otrokom

Výber z programu workshopu/tréningu:

 • voľba správneho manažérskeho štýlu
 • ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených
 • ako byť efektívnym vedúcim a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených
 • základy koučingu, kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému
 • umenie povedať „nie“
 • ako priznať svoj omyl podriadeným
 • ako efektívne komunikovať s podriadenými a ako ich aktívne počúvať
 • ako motivovať, malý kafetéria systém
 • ako správne podávať spätnú väzbu
 • pochvala a pokarhanie
 • kontrola a jej dopad

Cieľ kurzu:

Dnešní manažéri často nemajú čas, respektíve ho v komunikácií so svojimi kolegami nesprávne využívajú. Ak ste manažér, odpovedzte si, prosím, na 3 otázky:

– čo rád robí váš podriadený?
– čo je jeho silná stránka?
– ktoré činnosti nenávidí a prečo?

Byť manažérom nie je také jednoduché, očakávania sú vysoké. Je preto dobré investovať a naučiť sa, ako správne s ľuďmi pracovať. Viete, čo najčastejšie zamestnanci uvádzajú, ako dôvod dať výpoveď z práce? Nezáujem ich nadriadených.

Cieľová skupina:
Manažéri, tímlídri, vedúci pracovníci

Obsahová náplň
– Čo je úlohou manažéra v 21. storočí
– Čo sa od neho očakáva
– Aké vlastnosti by úspešný manažér mal mať

 

Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.

Možnosť vzdelávania aj formou e-learningu:

120 min. interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu zoom.us (Začiatok školenia o 10.00 hod.)

120 min. -180 min.  – samoštudium– účastníci zároveň získajú on-line prístup k cvičebnici doplnenej o video prednášky/prezentáciu/ pdf / prezi.com

30 min. – Individuálna konzultácia. Každý z účastníkov získa možnosť individuálnej konzultácie s lektorom v rozsahu 30-40 min. cez platformu Skype, Zoom.us  (alebo inú po dohode s lektorom), kde je možnosť prediskutovať konkrétne otázky vzťahujúce sa k cvičebnici, či iným špecifickým oblastiam v riadení ľudí týkajúcich sa ich konkrétnej praxe.

Termín individuálnej konzultácie bude stanovený po dohode s nami.

Viac informácií vám ochotne poskytne

ANTON ŠPAČEK
+421 (0)948 705 669
anton.spacek@balanced-hr.com

Pre nezávislé objednanie a viac informácií
nás neváhajte kontaktovať.

  Meno (povinné)

  Spoločnosť (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váš telefón

  Vaša správa

  Pre nezávislé objednanie a viac informácií
  nás neváhajte kontaktovať.

   Meno (povinné)

   Spoločnosť (povinné)

   Váš email (povinné)

   Váš telefón

   Vaša správa

   Všetky aktuálne školenia

   Manažér bez kravaty – moderné metódy riadenia

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   09:00-12:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   189 EUR bez DPH
   Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, či teamleadrom nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky, zbytočná e-mailová a telefonická komunikácia či porady. Ako z toho von?

   Manažér bez kravaty – moderné metódy riadenia

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   09:00-12:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   189 EUR bez DPH
   Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, či teamleadrom nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky, zbytočná e-mailová a telefonická komunikácia či porady. Ako z toho von?

   Stratégie a vyjednávanie v nákupe (1on1)

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   13:30-16:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   149 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

   Stratégie a vyjednávanie v nákupe (1on1)

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   13:30-16:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   149 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

   VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať sa bez stresu alebo časového nátlaku.

   VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať sa bez stresu alebo časového nátlaku.

   Zručnosti obchodníka – SPIN selling

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   9:00-10:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   89 EUR bez DPH
   SPIN selling je výborná metóda ako zaujať zákazníkov a bez nátlaku uzatvoriť obchod. Celá metóda je založená na systéme otázok, s pomocou ktorých dokáže šikovný obchodník získať dôveru klienta, identifikovať jeho potreby a ponúknuť mu potrebné riešenia.

   Zručnosti obchodníka – SPIN selling

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   9:00-10:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   89 EUR bez DPH
   SPIN selling je výborná metóda ako zaujať zákazníkov a bez nátlaku uzatvoriť obchod. Celá metóda je založená na systéme otázok, s pomocou ktorých dokáže šikovný obchodník získať dôveru klienta, identifikovať jeho potreby a ponúknuť mu potrebné riešenia.

   Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   13:00-16:00
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   179 EUR bez DPH
   Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka.

   Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   13:00-16:00
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   179 EUR bez DPH
   Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka.

   Večerný interaktívny Workshop: Stress manažment a budovanie reziliencie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na stress management.

   Večerný interaktívny Workshop: Stress manažment a budovanie reziliencie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na stress management.

   Všetky školenia

   Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

    Meno (povinné)

    Spoločnosť (povinné)

    Váš email (povinné)

    Váš telefón

    Vaša správa