Vzdelávanie a rozvoj
- kľúč k úspechu

Stratil váš tím iskru?
Potrebujete vychovať nových lídrov?
Hľadáte nové predajné inšpirácie?
Potrebujete sa zorientovať v nákupnom vyjednávaní?

Tu ste na správnom mieste. Vyberte si školenie na mieru pre seba, či váš tím. Investujte do rozvoja svojich zamestnancov a zvýšte ich produktivitu, zlepšite ich spokojnosť a zároveň zvýšte konkurencieschopnosť na trhu.

Vzdelávanie
a rozvoj
- kľúč k úspechu

Stratil váš tím iskru?

Potrebujete vychovať nových lídrov?

Hľadáte nové predajné inšpirácie?

Potrebujete sa zorientovať v nákupnom vyjednávaní?

Tu ste na správnom mieste. Vyberte si školenie na mieru pre seba, či váš tím. Investujte do rozvoja svojich zamestnancov a zvýšte ich produktivitu, zlepšite ich spokojnosť a zároveň zvýšte konkurencieschopnosť na trhu.

Rast prostredníctvom neustáleho vzdelávania a rozvoja

„Veríme, že kľúčom k úspechu je neustály rozvoj a vzdelávanie zamestnancov.“

Všetky kurzy

Psychológia predaja a obchodné stratégie

Získajte všetky predpoklady na to, aby ste sami dokázali zvoliť správnu obchodnú stratégiu, odhaliť potreby zákazníka a predať s čo najvyšším ziskom.

Stratégie a vyjednávanie v nákupe

Špecializované školenie pre nákupcov, kde zistíte ako jednoducho a efektívne vyjednať najlepšie podmienky a dospieť k dohode.

Manažér bez kravaty – moderné metódy riadenia

Moderné prístupy people manažmentu pre riadiacich pracovníkov vo výrobnom aj nevýrobnom prostredí.

Medzikultúrny manažment

Čo by mali vedieť globálni manažéri v medzinárodných firmách?

Medzikultúrna obchodná komunikácia

Kde obchodníci zlyhávajú pri komunikácii s inými kultúrami?

Medzikultúrny mindset zamestnanca medzinárodnej firmy

Ako zvládnuť výzvy spolupráce s kultúrami, ktoré fungujú inak?

Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť vo výrobných závodoch.

Získajte všetky predpoklady na to, aby ste sami dokázali zvoliť správnu obchodnú stratégiu, odhaliť potreby zákazníka a predať s čo najvyšším ziskom.