REFERENCIE

REFERENCIE​

S Martinom Marekom spolupracujeme dlhodobo najmä v rámci združenia exportérov a importérov (SAEI) a inovačného klastra (SBIC). V oblasti HR poradenstva sme našli v BALANCED HR spoľahlivého a kompetentného partnera pre našich klientov, najmä v oblasti detailných regionálnych analýz dostupnosti ľudských zdrojov, uskutočniteľnosti projektov z pohľadu HR, prieskumov odmeňovania a komplexného HR zastrešenia projektu vo fáze rozbehu prevádzky, expanzie, ako aj v procesoch optimalizácie ľudských zdrojov.

Peter Gunda
Managing Partner / BDO, spol. s r. o.

Meno Rasťo Kozlík je pre mňa synonymom profesionality, zápalu, ownership-u, pro zákazníckeho prístupu a číslo 1 v telefónnom zozname, ak potrebujem pomoc personálnej agentúry pri hľadaní budúcich kolegov.
Každú zadanú úlohu berie s veľkou vážnosťou, pokorou, hľadá rôzne kreatívne spôsoby, ako doviesť proces do úspešného konca a čo je dôležité, nikdy sa nevzdáva.
S plnou dôverou sa na neho obraciam s akýmkoľvek zadaním, či už manažérskou, technickou, resp. špecialistickou pozíciou. Niekoľko krát už dokázal, že akákoľvek, zdanlivo nemožná úloha, je pre neho výzvou.
Sklamal ma jedine vtedy, keď mi na moju žiadosť odpovedal “drahá Natália, rád by som, ale žiaľ momentálne som vybookovaný 😊”, čo je pre mňa opäť znakom vyzretosti a profesionality, povedať aj dlhodobému klientovi NIE, ak by ÁNO neznamenalo 100% nasadenie.
Rasťo, veľká vďaka za tvoju doterajšiu prácu a teším sa na mnohé ďalšie projekty.

Natália Žuľová
Senior HR Business Partner / Danucem Slovensko a.s.

Pre spoluprácu s BALANCED HR sme sa rozhodli pre ich špecifickú znalosť sektora zdravotníctva.
Napriek tomu, že hľadanie vhodných kandidátov nie je jednoduché, vďaka pani Malecovej sme vždy dosiahli veľmi dobrý výsledok a obsadili sme pracovnú pozíciu výborným kandidátom.

JUDr. Ondrej Šestina
Konateľ / Praktická Ambulancia, s.r.o.