Priemyselný inžinier

Miesto práce: Okres Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu: Dohodou
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Id: 14516

Iné výhody

 • Dobré platové ohodnotenie / výška záleží od skúseností kandidáta/
 • Široká škále zamestnaneckých benefitov
 • Možnosť pracovať pre zákazníkov v oblasti dopravy, energetiky, špeciálnej techniky
 • Práca v technicky silnom kolektíve
 • Možnosť kariérne a odborne napredovať

Plat

2000

Požiadavky na zamestnanca

 • Navrhovanie a udržiavanie výrobného procesu spolu s príslušnou technickou/procesnou dokumentáciou
 • Implementácia kontrolných mechanizmov
 • Analýza všetkých častí výrobného procesu s cieľom ich optimalizácie
 • Monitorovanie, reportovanie a dosahovanie cieľov LEAN vo zverených oddeleniach pre nadriadených
 • Aktívne využívanie metodológie LEAN a riešenie úloh pomocou metód LEAN na pridelených technológiách
 • Skúmanie a implementácia nových riešení s cieľom zvýšenia produktivity, zlepšenia výrobného procesu, zníženia výrobného času, 
 • prestojov, odpadov a možných bezpečnostných rizík
 • Monitorovanie a hlásenie hlavných zlyhaní vo výrobnom procese a návrhy na ich korekciu
 • Podpora výroby prostredníctvom navrhovania a výroby nástrojov, technologických a meracích prípravkov, ako aj celkových výrobných zariadení
 • Spolupráca s oddelením kvality pri navrhovaní PFMEA, kontrolného plánu, riešení reklamácií a 8D správ, tolerancií a inštrukcií
 • Spolupráca pri riešení reklamácií zákazníkov
 • Spolupráca s výrobným manažmentom, dodávateľským reťazcom, dizajnom, nákupom, projektovým oddelením a údržbou
 • Spolupráca s externými dodávateľmi/ďalšími pobočkami spoločnosti
 • Príprava investičného rozpočtu
 • Riešenie nedostatkov pri výrobe výrobkov z technického a procesného hľadiska
 • Aktívne a pravidelné predkladanie návrhov na zefektívňovanie výroby/zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality
 • Plnenie ďalších úloh stanovených rozhodnutím priameho nadriadeného.
 • Výkon ďalších úloh v súlade s charakterom práce tejto pozície, ako aj s internou dokumentáciou, internými postupmi, smernicami a procesmi definovanými pre túto pracovnú pozíciu.

Minimálne požadované vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk: Stredne pokročilý (B2)

Ovládanie PC

Creo View: Pokročilý, AutoCAD Mechanical: Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Vysokoškolské vzdelanie zamerané na strojárstvo alebo výrobné technológie
 • Pokročilá znalosť technológie výroby a obsahu technickej dokumentácie v strojárskej výrobnej
 • spoločnosti
 • Prax s LEAN
 • Znalosť práce s AutoCAD LT, ProEngineer výhodou, Creo View – CAD (3D, 2D) data view system
 • Základná znalosť noriem ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, ISO 19011, IATF 16 949
 • Znalosť čítania výkresovej dokumentácie a inej internej dokumentácie spoločnosti v príslušnej oblasti
 • Rozumieť dokumentom FMEA, Control Plan, Process Flow Chart. 8D report, 5W
 • Pokročilá znalosť s nástrojmi LEAN
 • Schopnosť merať, vyhodnotiť a interpretovať výsledky merania
 • Znalosť zákaznícky špecifických požiadaviek kľúčových zákazníkov spoločnosti 
 • WindChill - product life management tool

Kontakt

Kontaktná osoba: Anton Špaček
Tel.: 421948705669
Email: anton.spacek@balanced-hr.com:
processing...

Priemyselný inžinier / ID: 14516

Meno *
Priezvisko *
Email
Tel.
číslo zadávajte v medzinárodnom formáte bez znakov (aj bez +)
Nahrať svoje CV *
Ochrana osobných Údajov * Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Balanced HR, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, v rozsahu životopisu na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť od 25. 5. 2018. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretím osobám – spoločnostiam ponúkajúcim voľné pracovné pozície. Tento súhlas je udelený na dobu 3 roky alebo do doručenia písomného odvolania tohto súhlasu akýmkoľvek spôsobom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@balanced-hr.com alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. Oboznámil (a) som sa s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.
Poznámka
Príloha
 

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

  Meno (povinné)

  Spoločnosť (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váš telefón

  Vaša správa