Manažér verejného obstarávania

Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: ASAP
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Id: 14366

Informácie o pracovnom mieste:

 • komplexné manažovanie/riadenie činností spojených s procesom verejného obstarávania
 • vybavovanie jednotlivých požiadaviek na obstarávanie, ktoré budú prostredníctvom interného systému zadávať naši zákazníci
 • aktívna spolupráca so zákazníkom ( v prípade potreby aj v spolupráci s metodikom, právnikom a odborníkom) s cieľom správneho obchodného nastavenia obstarávanej zákazky ( posúdenie opisu predmetu zákazky, obchodný podmienok, nastavenie podmienok účasti)
 • vedenie procesu VO prostredníctvom nástrojov na elektronickú komunikáciu (vyhlásenie zákazky, komunikácia so záujemcami, uchádzačmi, účasť na vyhodnocovaní ponúk, spracovanie dokumentov z vyhodnotenia ponúk, príprava oznámení o výsledku, zverejňovanie zmlúv, vypracovanie súhrnných správ, príprava návrhov na vybavenie žiadostí o nápravu, príprava odpovedí vyjadrení v konaní o námietkach)
 • iné činnosti spojené s chodom oddelenia a organizácie

Plat

od 1900€ /v závislosti od znalostí a seniority kandidáta/

Požiadavky na zamestnanca

 • 5 rokov praxe v oblasti verejného obstarávania
 • dobré komunikačné a argumentačné zručnosti, schopnosť urobiť si prehľad, názor na vec a vedieť si ho obhájiť
 • orientácia na výsledok a dotiahnutie vecí do konca
 • precíznosť a zmysel pre detail
 • ochotu vzdelávať sa a učiť sa
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať v zadaní

Minimálne požadované vzdelanie

Vysokoškolské I. stupňa,Vysokoškolské II. stupňa,Vysokoškolské III. stupňa

Kontakt

Kontaktná osoba: Rastislav Kozlík
Tel.: 421948948133
Email: rastislav.kozlik@balanced-hr.com:
processing...

Manažér verejného obstarávania / ID: 14366

Meno *
Priezvisko *
Email
Tel.
číslo zadávajte v medzinárodnom formáte bez znakov (aj bez +)
Nahrať svoje CV *
Ochrana osobných Údajov * Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Balanced HR, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, v rozsahu životopisu na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť od 25. 5. 2018. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretím osobám – spoločnostiam ponúkajúcim voľné pracovné pozície. Tento súhlas je udelený na dobu 3 roky alebo do doručenia písomného odvolania tohto súhlasu akýmkoľvek spôsobom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@balanced-hr.com alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. Oboznámil (a) som sa s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.
Poznámka
Príloha
 

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

  Meno (povinné)

  Spoločnosť (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váš telefón

  Vaša správa