Praktický lekár pre dospelých

Miesto práce: Bratislavský kraj
Termín nástupu: ASAP
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok,Čiastočný úväzok
Id: 14304

Informácie o pracovnom mieste:

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii praktického lekára pre dospelých
 • Diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporučením ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu
 • Indikovanie odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, očkovanie pacientov
 • Predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Úzka spolupráca s inými odbornými lekármi
 • Vykazovanie zdravotných výkonov zmluvným zdravotným poisťovniam
 • Preventívne prehliadky podľa zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním

Iné výhody

 • Nadštandardné finančné ohodnotenie (odmeny k platu, príspevok na dochádzku / bývanie)
 • Možnosť osobného rozvoja a odborného rastu
 • Profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa

Plat

od 4000€

Požiadavky na zamestnanca

 • Špecializácia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 
 • Registrácia v Slovenskej lekárskej komore
 • Znalosť zdravotníckej legislatívy

Minimálne požadované vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa POSLAŤ CV POSLAŤ

Kontakt

Kontaktná osoba: Miroslava Malecová
Tel.: 421911948366
Email: miroslava.malecova@balanced-hr.com:
processing...

Praktický lekár pre dospelých / ID: 14304

Meno *
Priezvisko *
Email
Tel. číslo zadávajte v medzinárodnom formáte bez znakov (aj bez +) phonecheck
Nahrať svoje CV *
Ochrana osobných Údajov * Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Balanced HR, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, v rozsahu životopisu na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť od 25. 5. 2018. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretím osobám – spoločnostiam ponúkajúcim voľné pracovné pozície. Tento súhlas je udelený na dobu 3 roky alebo do doručenia písomného odvolania tohto súhlasu akýmkoľvek spôsobom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@balanced-hr.com alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. Oboznámil (a) som sa s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.
Poznámka
Príloha
 

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

  Meno (povinné)

  Spoločnosť (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váš telefón

  Vaša správa