Benefičný tréning „Buď lepší – Challenge day“ priniesol na siedmom ročníku výťažok, ktorý bol rozdelený rodinám detí: Elišky, Anetky , Klárky, Tobina, Maťka, Lukáška, Tomáška a Lei. Tento ročník bol organizáciou iný ako tie predchádzajúce, lebo sa necvičil klasický kruhový tréning s náčiním.  Počet prihlásených účastníkov bol tak vysoký, že zorganizovanie toľkého náčinia a odkrútiť si až 21 stanovísk by bolo náročné nielen pre organizátorov, ale aj pre samotných cvičiacich. Trénovalo sa teda na mieste, kde sa v intervaloch 25 sekúnd striedali cviky na celé telo.