Zastaví spomalenie ekonomického cyklu rekordný rast miezd?

Zastaví spomalenie ekonomického cyklu rekordný rast miezd?

Mzdy v 2. štvrťroku akcelerovali. Štatistický úrad zverejnil najvyššie pokrízové čísla medziročného rastu priemernej mzdy o 9,7 % (1101 EUR vs. 1013 EUR v 2018) k čomu však prispel najmä verejný sektor. Zrýchlilo sa však i tempo rastu miezd v súkromnom sektore (5,5 % priemyselná výroba na 1150 EUR resp. 6,0 % za priemysel ako celok), čo do veľkej miery spôsobili legislatívne zmeny (výhodnejšie daňovo-odvodové podmienky v prípade trinástych platov a zvýšenie príplatkov). Regionálne rástli najrýchlejšie stred a východ Slovenska, rekordne v Banskobystrickom kraji. Index celkových nákladov na zamestnávanie rástol rekordným tempom 8,7 % oproti 2,6 % vo zvyšku EÚ a 2,4 % v krajinách eurozóny. Mzdy v 2. štvrťroku síce rástli, ale mzdový vývoj by sa mal postupne zmierňovať, podľa PwC, firmy na Slovensku plánujú v roku 2020 zvyšovať základné mzdy v priemere o 3,9 %, čo je nižšie zvýšenie ako plán na rok 2019 (4,4 %). UniCredit Bank predpokladá, že v 2019 mzdy priemerne vzrastú o 7 až 7,5 % a v roku 2020 o 5 %. Stále však bude rast miezd rýchlejší ako produktivita práce. Aj keď tlaky na trhu práce mierne poľavili, mzdy rastú dynamicky. V horizonte predikcie 2022 sa uvažuje s postupným spomaľovaním mzdového rastu vplyvom slabšej ekonomickej aktivity. Naopak prorastovo by mal v roku 2020 pôsobiť avizovaný nárast minimálnej mzdy (12 % medziročne) a valorizácia vo verejnom sektore v súvislosti s politickým cyklom a voľbami. Ďalšie potenciálne naviazanie zvyšovania minimálnej mzdy formou „automatu“, či už na priemernú mzdu v hospodárstve, medián mzdy, alebo produktivitu práce je predmetom politickej a odbornej diskusie.


Podľa IFP je druhý kvartál 2019 vysoko nad očakávaniami rastu nominálnej mzdy, jednorazový vplyv 13-tych platov však neovplyvní celoročné čísla. Rok 2020 bude niesť v očakávaní výrazného spomalenia tempa rastu, v dôsledku zníženia produktivity práce, ako i inflácie. IFP na konci prognózovaného obdobia, ešte v júni 2019 pre rok 2022 opravila svoje predpoklady a očakáva mierne vyšší rast miezd a spotreby. Použité zdroje: 02_biatec19-2_predikcia.pdf https://slovak.statistics.sk/ https://ec.europa.eu › eurostat

Pošlite to ďalej

Ďaľšie články

10 rokov = 10% zľava

Milí klienti, priatelia, fanúšikovia, s potešením oznamujeme, že naša spoločnosť slávi svoje 10. narodeniny! 10 rokov plných neustálych výziev, úspechov a nezabudnuteľných zážitkov. Radi by

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

    Meno (povinné)

    Spoločnosť (povinné)

    Váš email (povinné)

    Váš telefón

    Vaša správa