Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školiteľ
Dušan Straňák
Dátum
07/06/2023
Čas
9:00-10:40
Miesto
Online
Cena
89 EUR bez DPH
Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Forma ako bude tréning prebiehať?

Vytvorili sme interaktívny tréningový program Virtual Training System, ktorý je prispôsobený on-line prostrediu. Tento typ vzdelávania sa nám osvedčil pri individuálnom tréningu resp. v menšej skupine ideálne 4-12 účastníkov. Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to, aby náš tréning bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, role plays,  moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe).
· Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie. 
· Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. 
· Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Lektor Dušan Straňák sa opiera o množstvo skúseností v oblasti vyjednávania, obchodu a psychológie predaja, takže na školení sa dozviete veľmi veľa praktických tipov. Za posledných 10 rokov naše školenie absolvovalo už viac ako 1500 účastníkov z rôznych oblastí, vďaka čomu čo nám umožňuje naše školenie neustále vylepšovať.

Odporúčame na tento kurz nadviazať individuálnym koučingom, aby bol prenos do praxe čo najlepší.

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte nás.

 • Kurz je možné obsahom aj zameraním upraviť pre firemných zákazníkov podľa potreby. (4-12 účastníkov)
 • Termín školenia je možno individuálne dohodnúť.
 • Forma e-learningu:interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu: MS Teams, Webex (resp. podľa potrieb a preferencií zákazníka)
 • +účastníci zároveň získajú on-line prístup k školiacim materiálom

+Individuálna konzultácia po skončení tréningu (odporúčame pre zabezpečenie lepšieho prenosu do praxe)[:sk]Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Majster strávi viac ako polovicu svojho pracovného času komunikáciou. Komunikácia spája manažéra s podriadenými na ceste k dosiahnutiu spoločného cieľa. Zároveň predstavuje výmenu informácií, pri ktorej ide o vzájomné pochopenie a porozumenie. Komunikovanie je „vystrelenie informácie a zasiahnutie cieľa“ (Sedlák). Ovládnite umenie trafiť do cieľa! Naučíme Vás, ako efektívne motivovať, chváliť i karhať zamestnancov.

Čo vám workshop/tréning “Majster vo výrobe” prinesie?
– podstata motivácie
– motivačný rozhovor – ako ho zvládnuť na jednotku s hviezdičkou
– talent based leadership
– zoznam osobných preferencií
– motivačné a demotivačné faktory vašich podriadených
– chyby pri motivácii a ako sa im vyhýbať
– moc a sila pochvaly
– každý z nás si váži inú formu ocenenia
– menej je niekedy viac… a niekedy ešte viac

Forma ako bude tréning prebiehať?

Vytvorili sme interaktívny tréningový program Virtual Training System, ktorý je prispôsobený on-line prostrediu. Tento typ vzdelávania sa nám osvedčil pri individuálnom tréningu resp. v menšej skupine ideálne 4-12 účastníkov. Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to, aby náš tréning bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, role plays,  moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe).
· Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie. 
· Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. 
· Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Lektor Dušan Straňák sa opiera o množstvo skúseností v vedenia a riadenia ľudí, takže na školení sa dozviete veľmi veľa praktických tipov. Za posledných 10 rokov naše školenie absolvovalo už viac ako 2500 účastníkov z rôznych oblastí, vďaka čomu čo nám umožňuje naše školenie neustále vylepšovať.

Odporúčame na tento kurz nadviazať individuálnym koučingom, aby bol prenos do praxe čo najlepší.

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte nás.

 • Kurz je možné obsahom aj zameraním upraviť pre firemných zákazníkov podľa potreby. (4-12 účastníkov)
 • Termín školenia je možno individuálne dohodnúť.
 • Forma e-learningu:interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu: MS Teams, Webex (resp. podľa potrieb a preferencií zákazníka)
 • +účastníci zároveň získajú on-line prístup k školiacim materiálom

+Individuálna konzultácia po skončení tréningu (odporúčame pre zabezpečenie lepšieho prenosu do praxe)

Viac informácií vám ochotne poskytne

ANTON ŠPAČEK
+421 (0)948 705 669
anton.spacek@balanced-hr.com

Pre nezávislé objednanie a viac informácií
nás neváhajte kontaktovať.

  Meno (povinné)

  Spoločnosť (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váš telefón

  Vaša správa

  Pre nezávislé objednanie a viac informácií
  nás neváhajte kontaktovať.

   Meno (povinné)

   Spoločnosť (povinné)

   Váš email (povinné)

   Váš telefón

   Vaša správa

   Všetky aktuálne školenia

   Manažér bez kravaty – moderné metódy riadenia

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   09:00-12:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   189 EUR bez DPH
   Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, či teamleadrom nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky, zbytočná e-mailová a telefonická komunikácia či porady. Ako z toho von?

   Manažér bez kravaty – moderné metódy riadenia

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   09:00-12:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   189 EUR bez DPH
   Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, či teamleadrom nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky, zbytočná e-mailová a telefonická komunikácia či porady. Ako z toho von?

   Stratégie a vyjednávanie v nákupe (1on1)

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   13:30-16:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   149 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

   Stratégie a vyjednávanie v nákupe (1on1)

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   13:30-16:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   149 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

   VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať sa bez stresu alebo časového nátlaku.

   VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   15/03/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať sa bez stresu alebo časového nátlaku.

   Zručnosti obchodníka – SPIN selling

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   9:00-10:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   89 EUR bez DPH
   SPIN selling je výborná metóda ako zaujať zákazníkov a bez nátlaku uzatvoriť obchod. Celá metóda je založená na systéme otázok, s pomocou ktorých dokáže šikovný obchodník získať dôveru klienta, identifikovať jeho potreby a ponúknuť mu potrebné riešenia.

   Zručnosti obchodníka – SPIN selling

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   9:00-10:30
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   89 EUR bez DPH
   SPIN selling je výborná metóda ako zaujať zákazníkov a bez nátlaku uzatvoriť obchod. Celá metóda je založená na systéme otázok, s pomocou ktorých dokáže šikovný obchodník získať dôveru klienta, identifikovať jeho potreby a ponúknuť mu potrebné riešenia.

   Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   13:00-16:00
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   179 EUR bez DPH
   Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka.

   Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   13:00-16:00
   Miesto
   ONLINE – VIRTUAL LEARNING SOLUTION
   Cena
   179 EUR bez DPH
   Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka.

   Večerný interaktívny Workshop: Stress manažment a budovanie reziliencie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na stress management.

   Večerný interaktívny Workshop: Stress manažment a budovanie reziliencie

   Školiteľ
   Dušan Straňák
   Dátum
   12/04/2023
   Čas
   18:00-19:30
   Miesto
   online
   Cena
   89 EUR bez DPH
   Školenie zamerané na stress management.

   Všetky školenia

   Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

    Meno (povinné)

    Spoločnosť (povinné)

    Váš email (povinné)

    Váš telefón

    Vaša správa