Proces riešenia problémov – PSP (Problem Solving Process)

Proces riešenia problémov – PSP (Problem Solving Process)

 • Praktický tréning, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu od operatívnych zamestnancov po úroveň stredného riadenia vo výrobe alebo službách.
 • Tréning je zameraný na riešenie prípadových štúdií formou štandardizovaných metód (Brainstorming, Filtračné kritéria, Gantt, Ishikawa, Matica priorít, Paretto) ktoré si účastníci prakticky osvoja spôsobom koučingu v úlohách pri riadení alebo vedení tímu.
 • Po absolvovaní aktivity sú účastníci pripravení riešiť problémy vyskytujúce sa pri riadení projektov, zadaných úloh, alebo vyskytujúcich sa problémov v pracovnej činnosti, stanovovať

Na požiadanie je možné vypracovať individuálne profily účastníkov podložené výsledkami pri riešení úloh s potenciálnymi silnými alebo slabými stránkami účastníkov, definovať a navrhnúť opatrenia, alebo zlepšenia, potenciál manažérskych zručností alebo vedenia tímu u každého jednotlivca, potenciál pri samostatnom riešení úloh v time manažmente, stress manažmente alebo projektovom manažmente.

psp_sk

Pošlite to ďalej

Ďaľšie články

PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

Platový prieskum odmeňovania zamestnancov BALANCED HR je účinný nástroj aktívneho zisťovania komplexných alebo jednotlivých atribútov systému odmeňovania a sociálnych programov cieľových spoločností podľa detailného zadania

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

  Meno (povinné)

  Spoločnosť (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váš telefón

  Vaša správa