Priznať omyl, alebo zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať?

Priznať omyl, alebo zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať?

Priznať omyl, alebo zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať?

Modelová situácia: Zadali ste svojmu tímu vypracovanie obsiahlej štúdie na tému – Možnosti vyrábania ultrazvukovej techniky vo vašom závode v Žiline. Je to náročná úloha a celý váš tím musí stráviť v práci veľa času, aby zadaná úloha bola splnená včas a s potrebnou kvalitou. Táto úloha vyplynula zo zasadnutia správnej rady vašej firmy, ktorého ste sa nezúčastnili kvôli zahraničnej služobnej ceste.

Po návrate ste si zápis prečítali len veľmi zbežne a zadali ste uvedenú úlohu. Po podrobnom preštudovaní zápisnice ste zistili, že ultrazvuková technika sa v Žiline vyrábať nebude, ale budú sa tam vyrábať teplomery a štúdiu na ich výrobu musíte predložiť už o mesiac na ďalšom zasadnutí správnej rady. Zadanie úlohy na výrobu ultrazvukovej techniky bol váš omyl. Skúste si len tak pre seba odpovedať na otázku – priznal by som sa svojmu podriadenému s omylom alebo by som sa snažil zatĺkať, zahmlievať, resp. zvaliť vinu na niekoho iného – napr. na správnu radu? Váš omyl je pre neho veľmi zlou správou, pretože znamená, že pracoval na úlohe, ktorá je teraz zbytočná a navyše vy od nich potrebujete splnenie ďalšej úlohy s ešte kratším termínom, aký mal predtým.

Moja rada znie: Omyl si musíte priznať. Akékoľvek klamstvo, ktorým by ste sa snažili vyriešiť túto situáciu, vyjde najavo. Každá firma, každý tím je živý organizmus, ktorý neexistuje samostatne, existuje v určitom prostredí. A ako v každom prostredí sú každé jeho časti pospájané informačnými kanálmi. A práve cez tieto kanály vaše klamstvo vyjde skôr či neskôr najavo. Tým, že svoj omyl priznáte, dáte svojmu podriadenému signál, že sa nepovažujete za neomylného – nikto ním totiž nie je a zároveň upevníte dôveryhodnosť vo vzťahu medzi vami a vašimi podriadenými. Tu je ale veľmi dôležité nesypať si popol na hlavu a priznať omyl len ľudom, ktorých sa bezprostredne týka.

A aby ste upriamili pozornosť svojich ľudí na novú úlohu, ktorá je pred vami a ktorú musíte splniť, nehanbite sa a požiadajte svojich ľudí o pomoc. Žiadosťou o pomoc zoberiete vietor z plachiet tým, ktorí sa budú chcieť neustále vŕtať vo vašom omyle, pozerať sa stále dozadu na to, čo sa stalo a upriamite ich pozornosť dopredu – na novú úlohu.

Pošlite to ďalej

Ďaľšie články

10 rokov = 10% zľava

Milí klienti, priatelia, fanúšikovia, s potešením oznamujeme, že naša spoločnosť slávi svoje 10. narodeniny! 10 rokov plných neustálych výziev, úspechov a nezabudnuteľných zážitkov. Radi by

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

    Meno (povinné)

    Spoločnosť (povinné)

    Váš email (povinné)

    Váš telefón

    Vaša správa