Keď zamestnanci hlasujú o vyšších platoch

eTrend publikoval článok o tom, ako prebieha hlasovanie o platoch v americkej Squaremouth, ktorá na základe recenzií zákazníkov a cestovateľov vyhľadáva a porovnáva cestovné online poistenie. Ich mzdová politika funguje takto: Myslíte si, že si zaslúžite vyšší plat? Tak o tom presvedčte všetkých, nie len šéfa! Keď demokraticky, tak demokraticky.  Ako hlasovanie v Squaremouth funguje? […]

Už študenti by sa mali zaujímať o segment, v ktorom chcú pracovať

Miera nezamestnanosti na Slovensku v prvom štvrťroku 2018 klesla na 7,1 percenta. Ku krajom s najnižším počtom ľudí bez práce sa zaradil aj Trenčiansky s 3,2 percentami. Na jednej strane štatisticky príťažlivé čísla však neraz spôsobujú problém zamestnávateľom. Nábor ľudí preto tí najväčší spravidla zverujú do rúk personálnych agentúr. Tie klientom radia, aby pracovné ponuky […]

Budú absolventi lekárskych fakúlt za svoj tvrdo vydretý titul ,,MUDr“ platiť?

Stavbári, pekári, projektoví inžinieri či manažéri….trh pracovných ponúk na Slovenku je momentálne veľmi široký, môžeme si vybrať z rôznych profesií, ktoré nám ponúka – chýba však ,,LEN“ ten správny, šikovný, zručný a kvalifikačne zdatný kandidát, ktorý by danú profesiu ovládal a za miesto výkonu svojho povolania by si vybral naše Slovensko. Tak ako iné profesie […]

Potrebujú firmy medzikultúrneho kouča?

V súčasnej dobe je takmer každá slovenská firma v kontakte s inou kultúrou. Zamestnáva odborníkov z iných kultúr, obchoduje s klientmi z iných kultúr alebo jej zamestnanci z kancelárii na Slovensku zabezpečujú služby pre zákazníkov v iných kultúrach. Má každá slovenská firma aj stratégiu ako podporovať svojich zamestnancov budovať vzťahy, úspešnú spoluprácu a obchodnú komunikáciu s inými […]

Vybudujte svoj biznis na multikultúrnych rozdieloch

Nielen veľké korporácie, ale aj stredné firmy, dnes preferujú na pracovisku ľudí z viacerých kultúr. Môže to podnik obohatiť, pomôže to k získaniu nadhľadu a zabezpečí rôzne prístupy k riešeniu problémov. Každý má totiž v hlave svoj „kultúrny softvér“, ktorý predurčuje jeho správanie. A hoci to na začiatku nemusí byť jednoduché, ak sa s ním naučíte pracovať, posuniete svoju […]

5 typov šéfov, ktorých stretnete najčastejšie

Hoci sa hovorí, že každý sme iný, jedinečný  a originálny. Pri šéfoch ale môžeme rozlišovať zopár osobnostných typov, s ktorými sa pravidelne stretávame. Ak ste už zamestnaní preskákali viac, určite si na nejedného šéfa vďaka tomuto článku spomeniete. Prečo sa vlastne podobajú a prečo máme pocit, že sú ako cez kopirák? Pretože niektorí aktívne študujú, ako […]

Kedy môžete dostať okamžitú výpoveď?

Pracovný pomer je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Zákonník práce hovorí o dohode, výpovedi, okamžitom skončení alebo skončení v skúšobnej dobe. K odchodu zo zamestnania dochádza dnes pomerne bežne. Avšak, okamžitá výpoveď nie je nič príjemné – nemáte výpovednú lehotu a je jasné, že o časť pravidelného príjmu prídete. Sú však situácie, kedy túto formu skončenia […]

Alfa Omega Leadershipu

Aby sme boli schopní riadiť ostatných, musíme si predovšetkým uvedomiť, ako riadiť sami seba. Až potom nás môžu ostatní nasledovať! Až potom,keď pochopia kam vlastne ideme! Cieľ nás podnecuje a vedie smerom k vytúženým snom Môžeme to prirovnať ku kompasu: rovnako ako kompas nám ukazuje cestu, riadi našu činnosť a dáva nám tak pocit istoty […]

S riadením začíname od seba

Aby sme boli schopní riadiť ostatných, musíme si predovšetkým uvedomiť, ako riadiť sami seba. Až potom sa staneme vzorom pre ľudí okolo nás. Toto porekadlo platí za všetkých okolností, a ako zvlášť pravdivé sa ukazuje práve v oblasti manažmentu. Funkciou manažéra je, aby vystupoval ako hnacia sila svojich zamestnancov, ktorá ich tlačí k dosiahnutiu cieľov, […]

Priznať omyl, alebo zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať?

Priznať omyl, alebo zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať? Modelová situácia: Zadali ste svojmu tímu vypracovanie obsiahlej štúdie na tému – Možnosti vyrábania ultrazvukovej techniky vo vašom závode v Žiline. Je to náročná úloha a celý váš tím musí stráviť v práci veľa času, aby zadaná úloha bola splnená včas a s potrebnou kvalitou. Táto úloha vyplynula zo […]