Zastaví spomalenie ekonomického cyklu rekordný rast miezd?

Mzdy v 2. štvrťroku akcelerovali. Štatistický úrad zverejnil najvyššie pokrízové čísla medziročného rastu priemernej mzdy o 9,7 % (1101 EUR vs. 1013 EUR v 2018) k čomu však prispel najmä verejný sektor. Zrýchlilo sa však i tempo rastu miezd v súkromnom sektore (5,5 % priemyselná výroba na 1150 EUR resp. 6,0 % za priemysel ako […]

PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

Platový prieskum odmeňovania zamestnancov BALANCED HR je účinný nástroj aktívneho zisťovania komplexných alebo jednotlivých atribútov systému odmeňovania a sociálnych programov cieľových spoločností podľa detailného zadania klienta, v požadovanej štruktúre, obsahu a rozsahu vzoriek. Termín realizácie: September 2019 – November 2019 Výhody použitia tejto metódy:   Prieskum odmeňovania zamestnancov sme realizovali priamym zisťovaním dát. Výstupom je […]

Balanced Chatbot, zoznámte sa…

Už nejaký čas sa v našom portfóliu služieb stretávate s novou službou, tentokrát digitálnou. Je to chatbot, virtuálny asistent. Pokrok digitalizácie a automatizácie je značný už aj v HR a nie je tomu inak ani u nás. Naše kruhy, pôsobnosť a znalosti sa neustále rozširujú, a preto v našom portfóliu nájdete už aj ponuku implementácie chatbotov, ktorá môže výrazne zlepšiť komunikáciu a zefektívniť prácu […]