Alfa Omega Leadershipu

Alfa Omega Leadershipu

Aby sme boli schopní riadiť ostatných, musíme si predovšetkým uvedomiť, ako riadiť sami seba. Až potom nás môžu ostatní nasledovať! Až potom,keď pochopia kam vlastne ideme!

Cieľ nás podnecuje a vedie smerom k vytúženým snom

Môžeme to prirovnať ku kompasu: rovnako ako kompas nám ukazuje cestu, riadi našu činnosť a dáva nám tak pocit istoty a dôvery.

Cieľ nám dáva navyše silu k činnosti, motivuje nás k sústredeniu našej energie a vôle smerom k vytúženému stavu či výsledku. A nakoniec dosiahnutie cieľa, ktorý sme sami sebe vytýčili, nám poskytuje pocit uspokojenia, hrdosti nad sebou a zadosťučinenia.

Cieľ nám ukazuje cestu, riadi našu činnosť, dáva nám pocit dôvery a motivuje nás.

Ako si máme sami sebe stanoviť ciele?

K dosiahnutiu cieľa tohto druhu nestačia len neurčité sľuby a predsavzatia o budúcich zámeroch. Človek musí byť veľmi presný a postupovať systematickým spôsobom.

Pri stanovovaní cieľov musíme dbať na to, aby každý cieľ spĺňal podmienku:

špecifický – ak bude úloha zadaná všeobecne, podriadený nebude vedieť, čo má robiť a vyberie si to najľahšie – neurobí nič!

*A akceptovateľný – úloha nesmie byť v rozpore s inými prioritami podriadeného. V tomto prípade potom dochádza k výberu a spravidla si podriadený vyberie tú jednoduchšiu cestu.

*M motivujúci –úloha, cieľ musí podriadeného posúvať v jeho kariére napred v zmysle pravidla – Kde niet ambície, nehľadajte motiváciu.

*Rreálny – úloha musí byť splniteľná. Ak zadáte podriadenému nereálnu úlohu, jeho postoj k nej od samotného začiatku bude negatívny a samozrejme taký bude aj výsledok.

*Ttermínovaný – každá úloha musí myť svoj konkrétny termín. Ak tento termín úloha nebude mať, postoj podriadeného k nej bude veľmi laxný.

Ciele, ktoré si stanovíme, musia zodpovedať záujmom a potrebám, ktoré sú dobre definované a zoradené podľa dôležitosti, jedna vedľa druhej. Preto musíme rozoznať, ktoré ciele sú prioritné a ktoré menej dôležité. Je jasné, že cieľ nemôže byť konkrétny, ak nie je reálny, ak vezmeme do úvahy zdroje, ktoré máme pre dosiahnutie k dispozícii (duševnú a fyzickú energiu, schopnosti a know-how, čas, atď.).

Cieľ nemôže byť konkrétny a účinný, ak je nereálny, a tým pádom nedosiahnuteľný.

K stanoveniu náročných a reálnych cieľov potrebuje človek dobre poznať svoju osobnosť, aby ani nepreceňoval ani nepodceňoval svoje zdroje a schopnosti k ich dosiahnutiu. Je však nutné mať na pamäti jedno pravidlo: najlepšie je „stanoviť si svoje ciele“ radšej vyššie ako nižšie a zároveň si plne uvedomovať množstvo úsilia, ktoré bude treba vynaložiť k ich dosiahnutiu.

Ciele,ich stanovenie a následné dosiahnutie – je činnosť, ktorá je všetkým jasná a pritom v nej najčastejšie zlyhávame.

Pošlite to ďalej

Ďaľšie články

10 rokov = 10% zľava

Milí klienti, priatelia, fanúšikovia, s potešením oznamujeme, že naša spoločnosť slávi svoje 10. narodeniny! 10 rokov plných neustálych výziev, úspechov a nezabudnuteľných zážitkov. Radi by

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

    Meno (povinné)

    Spoločnosť (povinné)

    Váš email (povinné)

    Váš telefón

    Vaša správa